Farnost Třebíč - zámek

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí:  -----
Úterý: 18:00
Středa: 18:00
Čtvrtek   8:00
Pátek: 16:30
Sobota:   8:00

Kontakt

Římsko-katolická farnost
Třebíč-zámek

Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.farnost-bazilika.cz

Farář: Mgr. Pavel Opatřil
E-mail: trebic-zamek@dieceze.cz
Tel: 731 402 624

Bankovní spojení:
ČSOB Praha 188802354/0300

Farnost žije z toho, co si vybere. Lze přispívat při sbírkách při nedělních bohoslužbách, nebo pravidelným převodem na účet farnosti, či jednorázovým darem. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro odpočet daně. 

Návštěvy

Právě přítomno: 20 hostů a žádný člen

MŠE SVATÁ NA ÚMYSL DÁRCE (INTENCE)

Zapisování vlastních úmyslů se vždy dělá na čtvrt roku dopředu. Termín zapisování je ohlášen vždy předchozí neděli při ohláškách na mši svaté. Každou neděli je jedna mše svatá sloužena na úmysl za farníky.

Co je mešní intence?

Mešní intence je úmysl, se kterým kněz slaví mši svatou. V tradici církve bylo ustanoveno, že úmysl nevybírá jen kněz, ale může být k němu vybídnutý ostatními bratry ve víře.

S mešními úmysly je spojeno také mešní stipendium, finanční příspěvek knězi za odslouženou mši s úmyslem dárce. Stipendium nevyjadřuje cenu mše, ale vůli dárce podpořit život kněze. Kodex kanonického práva stanoví, že mešní stipendium by mělo odpovídat „denním výdajům na živobytí kněze“, podmínky jsou stanoveny místním biskupem.

Sledujte nás na FB

PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.v
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz