Katecheze pro děti

Katecheze pro děti

Katecheze pro děti při nedělní mši svaté
Datum  Neděle Jméno Kontakt

4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ondřej Madeja

602 370 739

11.6.

10. neděle v mezidobí

Marie Pořízová

776 848 481

18.6.

11. neděle v mezidobí

Marie Pořízová (Bor.)

775 654 311

25.6.

12. neděle v mezidobí

Anna Strnadová

774 400 556

3.9.

22. neděle v mezidobí

Radka Fabíková

737 555 567

10.9.

23. neděle v mezidobí

Marcela Matějková

605 945 227

17.9.

24. neděle v mezidobí

Veronika Dobrovolná

608 029 764

24.9.

25. neděle v mezidobí

Renata Jurková

728 257 788 

1.10.

26. neděle v mezidobí

Jiří Lojda

777 880 711

8.10

27. neděle v mezidobí

Jiří Poříz

777 650 206

15.10

28. neděle v mezidobí

Pavla Janíčková

728 208 349

22.10

29. neděle v mezidobí

Veronika Dvořáková

776 152 423