Návštěva nemocných

Návštěva nemocných

Návštěvy nemocných se konají pravidelně jednou za měsíc, většinou ve čtvrtek dopoledne, před prvním pátkem. Znáte-li někoho, kdo by měl zájem o návštěvu kněze a přijetí svátostí, a již se nemůže účastnit bohoslužeb, kontaktujte prosím faráře.