Svátost smíření

Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout většinou cca. 30 minut před každou mší svatou, další možnosti jsou vždy zveřejněné dopředu. Je možné se také domluvit osobně s knězem.

Každou středu, kromě letních prázdnin, je možné přijmou svátost smíření v kostele sv. Martina mezi 8.00-10.00 a 14.00-16.00. Zpovědní službu zajišťují kněží z třebíčského děkanství.