Svatba

Svatba

Církevní sňatek je možné uzavřít, je-li alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný katolík. Je-li jeden ze snoubenců nekatolík nebo nepokřtěný, ale souhlasí s formou a závazky katolického manželství, vyřizuje se dovolení od biskupa. Církevní sňatek je možné uzavřít, jsou-li oba snoubenci svobodní. Je-li jeden nebo oba ze snoubenců rozvedený, je nutná schůzka s knězem, kde se rozhodne, zda podle církevního práva je možné sňatek před církví uzavřít. Nemá-li ani jeden ze snoubenců kanonické bydliště v naší farnosti je potřeba tkzv. "propuštění" z farnosti. Termín svatby je potvrzen po osobním setkání s knězem. Před sňatkem je třeba absolvovat přípravu. Podrobnosti jsou vždy probrány s knězem, při osobním setkání a potvrzení termínu svatby.

Vzhledem k pořadu bohoslužeb, rozmanitému kulturnímu programu a také k prohlídkám baziliky jsou v bazilice sv. Prokopa svatby možné pouze v sobotu a to v časech 11.00 a 12.30.  

Snoubenci, /nebo jeden z nich/, kteří nejsou z jedné z třebíčských farností a z nejbližšího okolí Třebíče, si zařídí přípravu na svatbu v místě svého bydliště a je vhodné, aby je oddal kněz z farnosti, kde navštěvují bohoslužby.

Přípravy na manželství pro snoubence z Třebíče a nejbližší okolí probíhají na faře, sestávají z 5 společných setkání s manžely, v průběhu měsíců března až června, a dvou setkání s knězem.

Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící.

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

Více o svatebním obřadu naleznete na webu liturgie.cz.

Ti, kteří žijí jen v civilním manželství, nemohou přistupovat k svátosti smíření, ani k svatému přijímání.

Měli jste jen civilní sňatek?

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat jiné svátosti - svátost smíření a svaté přijímání. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.