Biřmování

Biřmování

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, ten který přijme tuto svátost se má stát křesťansky dospělým. Je obdarován zvláštní silou Ducha svatého ke svému životu i k životu ve společenství s ostatními křesťany. 

Příprava na biřmování je vždy společná pro všechny třebíčské farnosti a většinou začíná jednou za dva roky. Začátek je vždy ohlášen s dostatečným předstihem.