Křest

Křest

Křest je největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Skrze křest pak člověk vstupuje na cestu s ostatními svátostmi.

 

Podmínky pro křest malého dítěte od 0–6 let

  1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
  2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
  3. Před vlastním křtem účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je podle stavu víry rodičů.
  4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Pokud možno by měl být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nebližší době přijmout svátost biřmování. 
  5. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
  6. Křest se po vykonané přípravě uděluje většinou v neděli, při, nebo po mši svaté.

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

  • Platí vše, jako pro malé děti.
  • Navíc: dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Proto je třeba se setkávat  s ostatními dětmi při výuce náboženství po dobu alespoň dvou let, a pak následuje konkrétní příprava i s rodiči.

Podmínky pro křest nad 15 let

  • Probíhá tkzv. katechumenát, který trvá nejméně 1 rok. Žadatel o křest se sám musí rozhodnout. Objevil dar víry a snaží se rozvíjet osobní vztah s Bohem, a podle víry také žít.
  • Křest pak je většinou o Velikonoční vigilii.