Požehnané prázdniny a díky za veškerou Vaši službu a modlitbu pro naši farnost