Velké poděkování všem, kteří jste pomohli se zorganizováním letošního Farního dne. Společně vytváříme naši farnost jako otevřené svědectví o víře pro svět, který nás obklopuje a každý z nás má ve farním společenství nezastupitelné místo.