Farnost Bazilika - Třebíč

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí: 18:00
Úterý: 18:00
Středa: 18:00
Čtvrtek 8:00
Pátek: 16:30
Sobota: 8:00

Svátost smíření : 45 minut před každou mší svatou

Návštěvy

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen

Rozpis lektorské služby
19.3. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Kovářová Klára – Oravcová Hana
26.3. Slatinský Vít – Zhořová Eva Spilka Petr – Spilková Blanka
2.4. Březkovi - Blažková Eliška Mrňová Alexandra - Nekudová Markéta
9.4. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Karas Pavel – Janíček Štěpán
16.4. Slatinský Vít – Zhořová Eva Pořízová Marie - Pořízová Marta
23.4. Březkovi - Blažková Eliška Jurková Renata - Dvořáková Kateřina
30.4. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Janíček Karel - Nekuda Martin
7.5. Slatinský Vít – Zhořová Eva Kovářová Klára – Oravcová Hana
14.5. Slatinský Vít – Zhořová Eva Spilka Petr – Spilková Blanka
21.5. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Rodiče prvokomunikantů
28.5. Slatinský Vít – Zhořová Eva Mrňová Alexandra - Nekudová Markéta
4.6. Březkovi - Blažková Eliška Karas Pavel – Janíček Štěpán
Katecheze pro děti při nedělní mši svaté
Neděle      
2.4.. 5. neděle postní Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
9.4. Květná neděle Marcela Matějková 605 945 227
16.4. Neděle velikonoční Marie Lojdová 731 973 488
23.4. 2. neděle velikonoční Renata Jurková 728 257 788
30.4. 3. neděle velikonoční Kateřina Janíčková 723 006 406
7.5. 4. neděle velikonoční Jiří Lojda 777 880 711
14.5. 5. neděle velikonoční Jiří Poříz 777 650 206
21.5. 6. neděle velikonoční Pavla Janíčková 728 208 349
28.5. 7. neděle velikonoční Marie Pořízová 776 848 481
4.6.. Seslání Ducha sv. Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
11.6. Nejsvětější Trojice Marcela Matějková 605 945 227
21.5. 11. neděle v mezidobí Marie Lojdová 731 973 488
25.6. 12. neděle v mezidobí Renata Jurková 728 257 788
       
3.9.  22. neděle v mezidobí  Kateřina Janíčková 723 006 406
   

PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz