Farnost Bazilika - Třebíč

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí: 18:00
Úterý: 18:00
Středa: 18:00
Čtvrtek 8:00
Pátek: 16:30
Sobota: 8:00

Svátost smíření : 45 minut před každou mší svatou

Návštěvy

Právě přítomno: 12 hostů a žádný člen

Rozpis lektorské služby
  Mše sv. v 7 h  Mše sv. v 10 h
25.2. Slatinský Vít – Zhořová Eva Kovářová Klára - Oravcová Hana
4.3. Březkovi - Blažková Eliška Spilka Petr – Spilková Blanka
11.3. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Mrňová Alexandra - Nekudová Markéta
18.3. Janatovi – Zhořová Eva Karas Pavel – Janíček Štěpán
25.3. Březkovi - Blažková Eliška Pořízová Marie - Pořízová Marta
1.4. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Jurková Renata - Dvořáková Kateřina
8.4. Janatovi – Zhořová Eva Janíček Karel - ministrant
15.4.. Březkovi - Blažková Eliška Kovářová Klára - Oravcová Hana
22.4. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Spilka Petr – Spilková Blanka
29.4. Janatovi – Zhořová Eva Mrňová Alexandra - Nekudová Markéta
6.5. Březkovi - Blažková Eliška Karas Pavel – Janíček Štěpán
13.5. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Pořízová Marie - Pořízová Marta
     
Katecheze pro děti při nedělní mši svaté
Neděle      
       
18.3. 5. neděle postní Jiří Poříz 777 650 206
25.3. Květná neděle Pavla Janíčková 728 208 349
1.4. Boží Hod velikonoční Marie Pořízová 776 848 481
8.4.. 2. neděle velikonoční Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
15.4. 3. neděle velikonoční Strnadová Anna 774 400 556
22.4. 4. neděle velikonoční Marcela Matějková 605 945 227
29.4. 5. neděle velikonoční Veronika Dobrovolná 728 208 349
6.5. 6. neděle velikonoční Renata Jurková 728 257 788
13.5. Nanebevstoupení Páně Kateřina Janíčková 723 006 406
20.5. Boží Hod svatodušní  Jiří Lojda 774 400 556
27.5. Nejsvětější Trojice Jiří Poříz 777 880 711
3.6.  9. neděle v mezidobí Pavla Janíčková 728 208 349
10.6. 10. neděle v mezidobí Marie Pořízová 728 257 788
17.6. 11. neděle v mezidobí Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
24.6. Narození Jana Křtitele Strnadová Anna 774 400 556

PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz