Bohoslužby

  Neděle: 7:00 a 10:00
  Pondělí: 18:00
  Úterý: 18:00
  Středa: 18:00
  Čtvrtek 8:00
  Pátek: 16:30
  Sobota: 8:00

Svátost smíření : 45 minut před každou mší svatou

Přihlásit seNávštěvy

Právě připojeni - hostů: 5 
Farnost Bazilika - Třebíč
Pátek, 27 Květen 2016 00:00

Mariánská pobožnost v bazilice:
po mši svaté ve všední květnový den

Májové modlitby v kapli v Týně:
každý květnový den v 19.00

Mše svatá pro maturanty KG:
středa 1.6. v 11.00

Návštěva nemocných:
pátek 3.6. dopoledne

Mše sv. v DPS Koutkova:
sobota 4. 6. ve 14.30 v kapli

Poutní mše svatá v Sokolí: neděle 5.6. v 8.30

Vernisáž obrazů Jiřího Juna v bazilice: neděle 5.6. v 11.15

Mše svatá NEBUDE!!: čtvrtek 9.6. (rekolekční výlet kněží děkanství)


Fotografie z květnových akcí (cyklopouť, ministrantský den, pouť do Žďáru, Letnice, první sv.přijímání) najdete ve Fotogalerii


Nová adresa otce Františka Puchnara:
Domov sv. Anežky, Velký Újezd 7, 675 32 Kojatice
(pro odpověď uvádějte zpáteční adresu)Noc kostelů 2016
Kdy: pátek 10.6. od 18.00
Program v bazilice najdete pod tímto odkazem.
Zde můžete shlédnout krátký videospot k celé akci.

Farní den
Kdy a kde: neděle 12.6. od 14.30 v zahradě za bazilikou
V programu divadlo Víti Marčíka, občerstvení tradičně zajištěno.

Farní zájezd na operu Prodaná nevěsta v režii Ondřeje Havelky
Kdy a kde: sobota 4.6. v 17.00 v Brně
Odjezd autobusem ve 14.45 od Zimního stadionu. Rezervace lístků v bazilice v sakristii.

Nemocniční kaple Andělů strážných v Třebíči:
Otevřena volně v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin, v jiných dnech a hodinách klíč k vyzvednutí na recepci v pavilonu M (nachází se zde lékárna a bufet).

Slavení mší svatých v bazilice


Vzhledem ke jmenování o. Jakuba navíc administrátorem farnosti Třebíč – Jejkov a o. Vojtěcha navíc farním vikářem tamtéž se budou sloužit mše svaté v obvyklém programu (pokud nebudou jiné změny) takto:

Neděle v 7.00: o.Jakub
v 10.00: 1. v měsíci: o.Vojtěch
2.,3. a 4. (5.): o.Jakub
Pondělí, středa, čtvrtek a sobota: o.Jakub
Úterý a pátek: o.Vojtěch


Parkování aut před bazilikou je zakázáno. Je možný vjezd pro přivezení a odvezení osob. Parkovat mohou držitelé karet pro invalidy. Další výjimky je možné řešit s o. Jakubem.